8.3.2014 שיחות סלון- מוזה פלוס שיח אמן בנושא ציורי גוף אמנותיים והדגמה של ציור פנים