ציור גוף: רותם לוץ-זיידן
 אקרובטיקה: עודד זרקא
 צילום: נוי עינב

error: Content is protected !!